Meithrin – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

Choose one to get started

Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cylchred Bywyd Broga I ddarllen a dilyn stori Bili Broga ar peli bach duon >I greu grifft, penbwl a broga allan o ddeunyddiau amrywiol>I labelu cylchred bywyd broga
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > Sesiwn Grefft gan ail ddefnyddio sgrap o gwmpas y tŷ I chwilio am ddeunyddiau o gwmpas y ty ar gyfer eu hailgylchu> I gynllunio model>I greu model
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu cranc I wrando a thrafod stori Pengwin ar ei wyliau> I ddilyn cyfarwyddiadau i greu cranc
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > Llunio a thorri siapau i greu llun I adnabod siapau sylfaenol 2D> I ddatblygu sgiliau torri gyda sisiwrn>I greu llun o'r siapau
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > Trafod a defnyddio siapau ffrwythau i greu llun I dorri ffrwythau gan drafod y newidiadau mewn siap> I ddefnyddio darnau o ffrwythau i greu llun
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Art > I greu 'paent' gydag adnoddau naturiol I archwilio adnoddau nauriol i greu lliw>I ddefnyddio'r 'paent' i baentio llun
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Dawns yr Ardd I wylio fideo er mwyn dysgu dawns>I ddefnyddio cardiau er mwyn gwneud gweithgareddau ymestyn
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Dawns y wagl-dawnsio fel gwenynen I adnabod partrymau a symudiadaur wenynen wrth wylio fideo>I ystyried cyfeiriad, cyflymder a lleoliad wrth ddawnsio>I berfformior ddawns
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu sioe ar gyfer y teulu I ddefnyddio clip fideo fel sbardun >I ddilyn cyfarwyddiadau wrth gynllunior perfformiad>I gynnal y perfformiad i gynulleidfa
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Music > Ail greu can 'Aderyn Melyn' i adnabod lliwiau I wylio, gwrando ac ymuno yn y gan ‘Aderyn Melyn’>I addasu'r geiriau gydag enghreifftiau newydd
Play
Nursery > Welsh > Expressive_Arts > Music > Dysgu ac ail adrodd hwiangerdd 'Mynd drot drot' I ddysgu ac ail adrodd hwiangerdd>I greu ystymiau i gofior gan>I berfformior gan