Derbyn – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

Choose one to get started

Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cylchred Bywyd Broga I ddarllen a dilyn stori Bili Broga ar peli bach duon>I greu grifft, penbwl a broga allan o ddeunyddiau amrywiol>I labelu cylchred bywyd broga
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu Llun o'r Lindysyn Llwglyd Iawn yn J2E I ddarllen a dilyn storir Lindysyn Llwglyd Iawn>I drafod y stori>I greu llun or Lindysyn ar J2E>I arbed y gwaith yn gywir gan ddefnyddio teitl y stori
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > Sesiwn Grefft gan ail ddefnyddio sgrap o gwmpas y tŷ I chwilio am ddeunyddiau o gwmpas y ty ar gyfer eu hailgylchu> I gynllunio model> I greu model
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > Llunio a thorri siapau i greu llun I adnabod siapau sylfaenol 2D> I ddatblygu sgiliau torri gyda sisiwrn> I greu llun o'r siapau
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > Trafod a defnyddio siapau ffrwythau i greu llun I dorri ffrwythau gan drafod y newidiadau mewn siap>I ddefnyddio darnau o ffrwythau i greu llun
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Art > I greu 'paent' gydag adnoddau naturiol I archwilio adnoddau nauriol i greu lliw>I ddefnyddio'r 'paent' i baentio llun
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Dawns yr Ardd I wylio fideo er mwyn dysgu dawns> I ddefnyddio cardiau er mwyn gwneud gweithgareddau ymestyn
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Dawns y wagl-dawnsio fel gwenynen I adnabod partrymau a symudiadaur wenynen wrth wylio fideo> I ystyried cyfeiriad, cyflymder a lleoliad wrth ddawnsio> I berfformior ddawns
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu sioe ar gyfer y teulu I ddefnyddio clip fideo fel sbardun>I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig wrth gynllunior perfformiad>I gynnal y perfformiad i gynulleidfa
Play
Reception > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfansoddi a pherfformio I ddysgu geiriau can ar gof>I gyfansoddi geiriau newydd ir gan>I chwarae offerynnau gan gadw curiad cyson>I berfformior cyfansoddiad newydd>I recordior perfformiad>I werthusor perfformiad