Derbyn – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Dilyn rysait i hybu medrau mesur I ddatblygu sgiliau mesur gydag unedau ansafonol> I ddilyn cyfres o gyfarwyddiadau
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio a gwrando ar stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur gan ddefnyddio unedau ansafonol I gasglu gwrthrychau o gwmpas y ty> I ddefnyddio pasta iw mesur>I gofnodi ar ffurf ffoto
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Didoli eitemau yn ol maint I wylio fideo Elen Benfelen i ddeall mwyaf/lleiaf>I gasglu eitemau o gwmpas y ty o wahanol faint>I ddidoli eitemau yn ol maint>I gofnodi mewn tabl
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod siapau 2D I gynnal helfa siapau o gwmpas y ty> I adnabod siapau 2D> I ddisgrifior siapau
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Llunio a thorri siapau i greu llun I adnabod siapau sylfaenol 2D> I ddatblygu sgiliau torri gyda sisiwrn> I greu llun o'r siapau
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod a defnyddio siapau 2D I ddysgu siapau 2D cyffredin> I lunior siapau> I ddefnyddio siapau 2D i greu llun
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhifau 1 i 10 I adnabod a threfnu rhifau o 1 i 10>I gofnodir rhifau>I adnabod un yn fwy>I adnabod rhifau coll rhwng 1 a 10
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod a chyaftebu rhifau 1-10 I adnabod rhifau o 1-10> I gyfateb rhifau gyda gwrthrychau
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Helfa Trychfilod I gasglu data a chofnodi ar ffurf siart rhicbren> I ymarfer ffurfio rhifau>I ddidoli trychfilod
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Defnyddio a chyfarwyddo gyda 10c ac 20c I adnabod darnau o arian> I gyfrifo cyfansymiau> I gyfrifo newid
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Ffurfio rhifau I ddilyn cardiau ar gyfer ffurfio rhifaun gywir> I ymarfer ffurfior rhif
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhifau i 5 a 10 I adnabod ac ymarfer rhifau i 5 neu i 10> I ddefnyddio marciau i gynrychiolir rhifau>I gofnodi drwy ffurfio mewn blawd
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod rhifau i 5 a 10 I adnabod rhifau i 5 a 10> I gynrychiolir rhifau wrth glapio
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Odrifau ac eilrifau o 1 i 20 I adnabod odrifau> I adnabod eilrifau>I adnabod y gwahaniaeth rhwng odrif ac eilrif
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod rhifau 1 i 5 ac 1 i 10 I adnabod rhifau 1 i 5 ac 1 i 10>I gyfateb smotiau a rhifau
 • Reception > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod a chwblhau patrwm gweledol 2 neu 3 cam I chwarae gem i adnabod patrymau 2 neu 3 cam>I greu patrymau 2 neu 3 cam gan ddefnyddio eitemau o gwmpas y ty