Meithrin – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By The Pembrokeshire Home Learning Team

Schools and teachers across Pembrokeshire have come together to provide fun and engaging activities for home learning.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu ffosiliau deinasor drwy ddilyn rysait toes halen I ddilyn cyfarwyddiadau creu>I fesur gan ddefnyddio unedau ansafonol>I ymholi ac ymchwilio i'r gorffennol
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio, gwrando a dilyn stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur gan ddefnyddio unedau ansafonol I gasglu gwrthrychau o gwmpas y ty> I ddefnyddio pasta iw mesur> I gofnodi ar ffurf ffoto
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod siapau 2D I gynnal helfa siapau o gwmpas y ty> I adnabod siapau 2D> I ddisgrifior siapau
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Llunio a thorri siapau i greu llun I adnabod siapau sylfaenol 2D>I ddatblygu sgiliau torri gyda sisiwrn>I greu llun o'r siapau
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod a defnyddio siapau 2D I ddysgu siapau 2D cyffredin> I lunior siapau> I ddefnyddio siapau 2D i greu llun
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Helfa Trychfilod I gasglu data a chofnodi ar ffurf siart rhicbren> I ymarfer ffurfio rhifau> I ddidoli trychfilod
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Trefnu Rhifau 1-5 I adnabod a threfnu rhifau 1-5> I gyfateb y rhifau gyda gwrthrychau
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhifau i 5 a 10 I adnabod ac ymarfer rhifau i 5 neu i 10> I ddefnyddio marciau i gynrychiolir rhifau>I gofnodi drwy ffurfio mewn blawd
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod rhifau i 5 a 10 I adnabod rhifau i 5 a 10 > I gynrychioli'r rhifau wrth glapio
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod rhifau 1 i 5 ac 1 i 10 I adnabod rhifau 1 i 5 ac 1 i 10> I gyfateb smotiau a rhifau
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod a chwblhau patrwm gweledol 2 neu 3 cam I chwarae gem i adnabod patrymau 2 neu 3 cam>I greu patrymau 2 neu 3 cam gan ddefnyddio eitemau o gwmpas y ty
 • Nursery > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Ffurfio rhifau I ddilyn cardiau ar gyfer ffurfio rhifaun gywir> I ymarfer ffurfior rhif