Meithrin – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Ail greu can 'Aderyn Melyn' i adnabod lliwiau I wylio, gwrando ac ymuno yn y gan Aderyn Melyn>I addasur geiriau gydag enghreifftiau newydd
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Ymarfer patrymau brawddeg I wylio a thrafod fideo am siopa > I ymarfer y ddau batrwm es i a prynais i drwy chwarae gem
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio, gwrando a dilyn stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu stori ar lafar I ddefnyddio lluniau fel sbardun i stori> I fapio stori gan ddefnyddio lluniau> I adrodd y stori gan ddenfyddio geirfa allweddol adrodd stori
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Taith synhwyraidd I adnabod y 5 synnwyr drwy wrando ar gan> I fynd ar daith a nodi beth maent yn clywed, gweld ayyb> I drafod y canfyddiadau gan ddefnyddio berfau yn y gorfennol
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Arddodiaid-Creu cwrs rhwystr I wybod rhai arddodiaid> I gynllunio a chreu cwrs rhwystr> I ddefnyddio arddodiaid wrth chwarae
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Trfaod teimladau cymeriad o lyfr I ddewis hoff lyfr neu lyfr cyfarwydd>I drafod a deall teimladaur prif gymeriad>I uniaethu gydar cymeriad
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu dyddiadur syml ar lafar I dynnu llun am ddiwrnod penodol> I drafod atgofion a theimladau yn gysylltiedig ar diwrnod> I ddefnyddio patrymau ar lafar yn y person cyntaf wrth drafod
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio, gwrando a dilyn stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren w I wrando, gwylio a dilyn stori Waldo ar We Wych gan adnabod y lythyren yn y stori>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda w
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu cranc I wrando a thrafod stori Pengwin ar ei wyliau> I ddilyn cyfarwyddiadau i greu cranc
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adeiladu brawddegau I ddarllen geiriau a brawddegau syml>I adeiladu brawddegau syml yn gywir
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cylchred Bywyd Broga I ddarllen a dilyn stori Bili Broga ar peli bach duon>I greu grifft, penbwl a broga allan o ddeunyddiau amrywiol>I labelu cylchred bywyd broga
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Helfa Llythrennau I adnabod synnau cychwynnol geriau drwy ddarganfod pethau yn yr ardd> I ymarfer ffurfio llythrennau> I ganu can llythrennau'r wyddor ac adnabod trychfilod
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren w I wrando, gwylio a dilyn stori Waldo ar We Wych gan adnabod y lythyren yn y stori>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda w
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'a' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gydag a
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 't' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren> I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau> I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda t
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'c' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda c
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'h' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda h
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'r' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda r
 • Nursery > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'e' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gydag e