Derbyn – Iechyd a Lles. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Health & Wellbeing #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

  • Reception > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Arddodiaid-Creu cwrs rhwystr I wybod rhai arddodiaid> I gynllunio a chreu cwrs rhwystr> I ddefnyddio arddodiaid wrth chwarae
  • Reception > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Helpu eraill I wrando ar fideo stori Y cawr mwya crand yn y dre> I drafod sut mae helpu eraill> I drafod gweithredoedd syml i helpu eraill
  • Reception > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Trfaod teimladau cymeriad o lyfr I ddewis a darllen hoff lyfr neu lyfr cyfarwydd>I drafod a deall teimladaur prif gymeriad>I uniaethu gydar cymeriad