Derbyn – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Helpu eraill I wrando ar fideo stori Y cawr mwya crand yn y dre> I drafod sut mae helpu eraill> I drafod gweithredoedd syml i helpu eraill
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Ymarfer patrymau brawddeg I wylio a thrafod fideo am siopa> I ymarfer y ddau batrwm 'es i' a 'prynais i' drwy chwarae gem
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio a gwrando ar stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu stori ar lafar I ddefnyddio lluniau fel sbardun i stori> I fapio stori gan ddefnyddio lluniau> I adrodd y stori gan ddenfyddio geirfa allweddol adrodd stori
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Taith synhwyraidd I adnabod y 5 synnwyr drwy wrando ar gan> I fynd ar daith a nodi beth maent yn clywed, gweld ayyb> I drafod y canfyddiadau gan ddefnyddio berfau yn y gorfennol
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Arddodiaid-Creu cwrs rhwystr I wybod rhai arddodiaid> I gynllunio a chreu cwrs rhwystr> I ddefnyddio arddodiaid wrth chwarae
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu dyddiadur syml ar lafar I dynnu llun am ddiwrnod penodol>I drafod atgofion a theimladau yn gysylltiedig ar diwrnod>I ddefnyddio patrymau ar lafar yn y person cyntaf wrth drafod
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Rydyn ni'n mynd i hela arth-arddodiaid I dilyn stori ac ymuno a hi> I wybod rhai arddodiaid> I ddangos dealltwriaeth o rai arddodiaid
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cylchred Bywyd Broga I ddarllen a dilyn stori Bili Broga ar peli bach duon>I greu grifft, penbwl a broga allan o ddeunyddiau amrywiol>I labelu cylchred bywyd broga
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu Llun o'r Lindysyn Llwglyd Iawn yn J2E I ddarllen a dilyn storir Lindysyn Llwglyd Iawn>I drafod y stori>I greu llun or Lindysyn ar J2E>I arbed y gwaith yn gywir gan ddefnyddio teitl y stori
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod a ffurfio siapau 2D I wylio a gwrando ar stori Waldo ar We Wych gan drafod siapau sydd yn ymddangos> I ffurffio a disgrifior siapau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol> I chwilio am siapau 2D o gwmpas y ty
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren w I wrando a dilyn stori Waldo ar We Wych gan adnabod y lythyren yn y stori>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda w
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adeiladu geiriau 3 llythyren I wrando ar gan y wyddor> I adnabod ac ymarfer llythrennau> I adeliadu geiriau 3 lythyren
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > I ddarllen geiriau a brawddegau syml>I adeiladu brawddegau syml yn gywir
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Trfaod teimladau cymeriad o lyfr I ddewis a darllen hoff lyfr neu lyfr cyfarwydd>I drafod a deall teimladaur prif gymeriad>I uniaethu gydar cymeriad
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Diwrnodau wythnos I wwrando a dilyn stori Wythnos prysur Sali Mali> I ddysgu dyddiaur wythnos drwy ymarfer ar lafar> I gadarnhau dealltwriaeth o ddyddiaur wythnos gan wrando ar gan> I greu amserlen wythnos gan ddilyn esiampl ar fideo
 • FREE!
  Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfansoddi a pherfformio I ddysgu geiriau can ar gof>I gyfansoddi geiriau newydd ir gan>I chwarae offerynnau gan gadw curiad cyson>I berfformior cyfansoddiad newydd>I recordior perfformiad>I werthusor perfformiad
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Helfa Llythrennau I adnabod synnau cychwynnol geriau drwy ddarganfod pethau yn yr ardd> I ymarfer ffurfio llythrennau> I ganu can llythrennau'r wyddor ac adnabod trychfilod
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren w I wrando a dilyn stori Waldo ar We Wych gan adnabod y lythyren yn y stori>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda w
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adeiladu roced I wrando a dilyn stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad >I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced >I adeiladu'r roced
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'a' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gydag a
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'c' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda c
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'h' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda h
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'r' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gyda r
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod, ynganu a ffurfio'r lythyren 'e' I wrando ar fideo gan adnabod y lythyren>I ffurfior lythyren gyda gwahanol ddeunyddiau>I chwilio am eitemau o gwmpas y ty sydd yn dechrau gydag e
 • Reception > Welsh > Language_Literacy_Communication > Welsh > Sing the song "Pen, ysgwyddau, coesau, traed" To learn the parts of the body in Welsh. > To learn and sing the song 'Pen, ysgwyddau, coesau, traed.'