Derbyn – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

  • Reception > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Adeiladu roced I wrando a dilyn stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad >I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced >I adeiladur roced
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu bwydwr adar I ddilyn cyfarwyddiadau fideo>i greu bwydwr adar gan ddefnyddio hen eitemau yn y ty>I ystyried pa fwyd sydd yn denu adar
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
  • Reception > Welsh > Science_Technology > ICT > Creu Llun o'r Lindysyn Llwglyd Iawn yn J2E I ddarllen a dilyn storir Lindysyn Llwglyd Iawn>I drafod y stori>I greu llun or Lindysyn ar J2E>I arbed y gwaith yn gywir gan ddefnyddio teitl y stori
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Science > Cylchred Bywyd Broga I ddarllen a dilyn stori Bili Broga ar peli bach duon>I greu grifft, penbwl a broga allan o ddeunyddiau amrywiol>I labelu cylchred bywyd broga
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Science > Creu bwydwr adar I ddilyn cyfarwyddiadau fideo>i greu bwydwr adar gan ddefnyddio hen eitemau yn y ty>I ystyried pa fwyd sydd yn denu adar
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Science > Arbrawf suddo ac arnofio I ragfynegi beth sydd yn suddo ac arnofio>I gynnal arbrawf suddo ac arnofio>I gofnodi'r canfyddiadau
  • Reception > Welsh > Science_Technology > Science > I greu 'paent' gydag adnoddau naturiol I archwilio adnoddau nauriol i greu lliw>I ddefnyddio'r 'paent' i baentio llun