Blwyddyn 6 – Y Dyniaethau. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Humanities #Primary #Remote Learning

These lessons are amazing!!!
Sonny Sharma (Parent)

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio hanes cestyll Sir Benfro a'u lleoli ar fap Defnyddio gwefannau i ymchwilio ac adnabod cestyll Sir Benfro > Lleolir cestyll ar fap > Ychwanegu ffeithiau am y cestyll
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio pontydd bwa Defnyddio gwefan i ymchwilio i bontydd bwa enwog ar draws y byd > Ymchwilio i bont bwa lleol
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Darllen rhifau negyddol yn gysylltiedig a thymheredd y byd Darllen a chymharu rhifau negyddol > Trefnu rhifau sy'n cynnwys rhifau negyddol
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Creu map drwy lygaid aderyn Defnyddio Google Maps > Adnabod nodweddion ardal leol > Creu map lygaid aderyn o ardal
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Tymheredd y Byd - Rhan 2 (Amrediad tymereddau'r byd) Lleoli gwledydd ar fap > Darganfod tymheredd cyfartalog gwahanol wledydd > Trafod tymheredd yn gysylltiedig a'r Cyhydedd
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Tymheredd y Byd - Rhan 3 (Rhagolwg tywydd) Lleoli gwledydd ar fap > Ymchwilio i dymheredd cyfartalog gwledydd penodol > Cymharu tywydd dwy wlad
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth Ymchwilion effeithiol drwy Google Earth > Ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol > Darganfod mwy am wledydd tramor
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 1 (Creu ffeithlun) Trosgwlyddo gwybodaeth allweddol am fynydd Eferest > Crynhoi a chyflwyno'r prif bwyntiau mewn ffeithlun.
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 2 (Disgrifio'r daith i'r copa) Darllen gwybodaeth er mwyn darganfod gwybodaeth am Tori James > Ysgrifennu ymadroddion sy'n cynnwys ansoddeiriau
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 3 (Creu flog) Uniaethu a Tori James > Defnyddio iaith sydd yn addas ar gyfer dyddiadur fideo > Recordio cofnod gan siarad yn glir a gydag emosiwn
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Cymharu uchder mynyddoedd Ymchwilio i fanylion am fynyddoedd y byd > Defnyddio sgilau rhifedd i gymharu uchder mynyddoedd
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > I gyfrifo cost taith diwrnod i Oakwood Ymchwilio cost > Cyfrifo cost
 • Y6 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro > I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y6 > Welsh > Humanities > History > Ymchwilio hanes cestyll Sir Benfro au lleoli ar fap Defnyddio gwefannau i ymchwilio ac adnabod cestyll Sir Benfro > Lleolir cestyll ar fap > Ychwanegu ffeithiau am y cestyll
 • Y6 > Welsh > Humanities > History > Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes Gwylio fideo i ddarganfod ffeithiau am y cymeriad > Ffurfio cwestiynau i ofyn i'r cymeriad > Cynnal y cyfweliad gan ddefnyddio ffrind neu aelod o'r teulu > Rhannu'r wybodaeth yn effeithiol er mwyn asesu llwyddiant
 • Y6 > Welsh > Humanities > History > Ysgrifennu erthygl am y Gemau Olympaidd Cyntaf Dangos dealltwriaeth o'r Gemau Olympaidd Cyntaf > Cynllunio ac ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Y6 > Welsh > Humanities > History > Pryce Pryce Jones-Rhan 1 (Gwybodaeth cyffredinol) I ddysgu am hanes arloeswr o Gymru
 • Y6 > Welsh > Humanities > History > Trawsieithu i greu llinell amser y Rollercoaster I ddysgu am hanes Rollercoasters > I drawsieithu er mwyn crynhoi yn Gymraeg > I gynhyrchu graffig llinell amser atyniadol