Blwyddyn 6 – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu llun haniaethol yn null Kandinsky Defnyddio siapau, onglau, linellau a lliw i greu llun o'r ardd
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Trafod llun Kandinsky - Composition VIII Mesur llinellau yn nyluniad Kandinsky > Mesur onglau yn y llun > Adnabod siapau 2D > Trafod y llun gan ddefnyddio terminoleg mathemategol
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Daw eto haul ar fryn-creu darn celf yn arddull Rhys Padarn Jones Dilyn fideo i ddeall y camau creu > Creu llun yn arddull Orielodl
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 1 (Creu celf yn arddull Claudia Williams) Ehangu ymwybyddiaeth or artist > Trafod themaur artist > Adlewyrchu techneg ac arddull yr artist
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 2 (Ysgrifennu deialog gan ddefnyddio llun Claudia Williams fel sbardun) Dod i gasgliad wrth arsylwi a thrafod lluniau > Dysgu am hanes Tryweryn > Gwerthfawrogi pwer arlunydd i bortreadu negeseuon
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 3 (Cymharu gwaith Claudia Williams gyda Gwilym Pritchard Cymharu arddull artistiaid gan greu diagram venn > Defnyddio iaith yn gysylltiedig a chelf > Ehangu ymwybyddiaeth o artistiaid Cymraeg
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu hunlun Dilyn cyfarwyddiadau > Creu llun o bersbectif gwahanol
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio ras newydd i'r gemau olympaidd fodern Defnyddio dychymyg a nodi gwahanol adrannau o gwrs rhwystr > Enwi sgiliau corfforol
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys Egluro beth yw deiet cytbwys > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa Darllen a dangos dealltwriaeth o destun > Adnabod geiriau unigol a lluosog > Defnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol > Defnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Pryce Pryce Jones -Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd > I greu llun anodedig > I ysgrifennu disgrifiad
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 2 (Iaith) I ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb i barc adloniant
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Edvard Munch I drafod mynegiant mewn celf > I drafod emosiynau ac ymadroddion wyneb > I ddatblygu paentiad sgrech
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant Ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript > Creu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > Perfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Orielodl I wrando ar gerddoriaeth Cymraeg > Creu gwaith celf yn null Orielodl
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar > I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys > I greu poster
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns > Ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd Dewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys > Sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth > Defnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol > Cyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Cyflwyno rhaglen goginio gan ddefnyddio eich hoff rysait Gwylio fideo enghreifftiol > Dewis arddull cyflwyno effeithiol > Defnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol yn ysgrifendig neu ar lafar wrth gyflwyno > Recordio'r rhaglen
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Pryce Pryce Jones-Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg I ddewis hoff draciau miwsig Cymraeg> I ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau> I greu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' Dysgu geirfa gerddorol > Adnabod elfennau cerddorol mewn darn > Perfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Gwerthuso Cerddoriaeth Chwaraeon Esbonior teimladau mae darnau o gerddoriaeth yn dwyn i gof > Gwerthuso cerddoriaeth
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Lliwiau yn Sbaeneg I ddysgu lliwiau yn Sbaeneg > I greu fideo neu gyflwyniad
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Perfformio Calon Lan I ddysgur geiriau i Calon Lan > I ddysgu sut i gynhesur llais > I berfformio can
 • Y6 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cynllunio monolog ar Hediad y Gacynen Gwylio fideos gan ystyried teimladaur gacynen > Cynllunio monolog gan ystyried cwestiynau allweddol