Blwyddyn 6 – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Dod o hyd i gyfaint ciwb a chiwboid Mesur hyd, lled ac uchder > Dod o hyd i gyfaint ciwb a chiwboid > Cofnodi canfyddiadau mewn diagram
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Labelu onglau yn yr ardd Gwylio fideo am onglau > Amlinellur onglau mewn lluniau penodol > Labelu onglau'n gywir-ongl lem/aflem/sgwar/atgyrch
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu llun haniaethol yn null Kandinsky Defnyddio siapau, onglau, linellau a lliw i greu llun o'r ardd
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Darganfod a mesur onglau yn yr ardd Gwylio fideo i fesur onglau > Defnyddio onglydd i fesur ir radd agosaf
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Trafod llun Kandinsky - Composition VIII Mesur llinellau yn nyluniad Kandinsky > Mesur onglau yn y llun > Adnabod siapau 2D > Trafod y llun gan ddefnyddio terminoleg mathemategol
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Cyfrifo arwynebedd a pherimedr mewn gardd ddelfrydol Gwylio fideo am perimedr ac arwynebedd > Defnyddior wybodaeth i gyfrifo arwynebedd a pherimedr > Creu gardd ddelfrydol gan gyfrifor arwynebedd ar perimedr
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Perimedr ac arwynebedd Cyfrifo arwynebedd a pherimedr > Defnyddio symbolau i gynrychioli ardaloedd
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd Ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol > Ysgrifennu rheolau syml o sut i chwaraer gem > Defnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Defnyddio cymhareb i addasu rysait Darllen cyflwyniad Sway syn esbonio cymhareb > Addasu rysait pitsa ar gyfer niferoedd amrywiol gan ddefnyddio cymhareb > Cofnodi atebion mewn tabl
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Darllen rhifau negyddol yn gysylltiedig a thymheredd y byd Darllen a chymharu rhifau negyddol > Trefnu rhifau sy'n cynnwys rhifau negyddol
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Amcangyfrif sawl glaswelltyn sydd mewn gardd Cyfrifo sawl glaswelltyn sydd mewn 1cm sgwar > Lluosi i ddarganfod 1 metr sgwar > Mesur arwynebedd gardd > Amcangyfrif sawl glaswelltyn sydd mewn gardd cyfan
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Tymheredd y Byd - Rhan 2 (Amrediad tymereddau'r byd) Lleoli gwledydd ar fap > Darganfod tymheredd cyfartalog gwahanol wledydd > Trafod tymheredd yn gysylltiedig a'r Cyhydedd
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Tymheredd y Byd - Rhan 3 (Rhagolwg tywydd) Lleoli gwledydd ar fap > Ymchwilio i dymheredd cyfartalog gwledydd penodol > Cymharu tywydd dwy wlad
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Dadansoddi system sgorio gem rygbi Dadansoddi system sgorio rygbi > Creu problemau rhifedd yn seiliedig ar gem rygbi
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth Ymchwilion effeithiol drwy Google Earth > Ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol > Darganfod mwy am wledydd tramor
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cymharu uchder mynyddoedd Ymchwilio i fanylion am fynyddoedd y byd > Defnyddio sgilau rhifedd i gymharu uchder mynyddoedd
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhedeg Caffi: Tasg 1 I gyfrifo bil
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhedeg Caffi: Tasg 2 I gyfrifo incwm blynyddol
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 1 (Mathemateg) I gyfrifo a defnyddio cyllideb penodol wrth gynllunio parc adloniant
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 3 (Mathemateg) I gyfrifo cost rhedeg dyddiol parc adloniant am ddiwrnod
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 4 (Mathemateg) I gyfrifo elw a cholled parc adloniant
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Mesur pellter wrth deithio o gwmpas Fferm Folly I ddefnyddio rhifau tri digid ar gyfer cyfrifo pellter
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > I gyfrifo cost taith diwrnod i Oakwood Ymchwilio cost > Cyfrifo cost
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Ymchwilio i greaduriaid er mwyn creu rhaglen ddogfen Creu tabl o greaduriaid yn yr ardd a chofnodi mewn dull rhicbren > Creu graff dewisol or canlyniadau > Dadansoddir canlyniadau
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu data a creu siart bar am offer technoleg Darllen a deall llythyr er mwyn casglu data > Creu a dadansoddi siart bar o'r data
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Cyfartaledd sialens naid ser Casglu data dibynadwy > Cofnodi data mewn tabl addas > Gweithio allan cyfartaledd
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Creu bas data am chwaraewyr rygbi Cymru Creu bas data hoff chwaraewyr o garfan rygbi Cymru
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Claudia Williams Rhan 3 (Cymharu gwaith Claudia Williams gyda Gwilym Pritchard Cymharu arddull artistiaid gan greu diagram venn > Defnyddio iaith yn gysylltiedig a chelf > Ehangu ymwybyddiaeth o artistiaid Cymraeg
 • Y6 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and Probability > Data Creaduriaid Rhan 2 (Deall a chreu Diagram Venn) Trefnu data gan ddefnyddio diagram venn > Sgimio a sganio gwaith ffeithiol > Ehangu dealltwriaeth o greaduriaid Prydeinig