Blwyddyn 6 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd Ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol > Ysgrifennu rheolau syml o sut i chwaraer gem > Defnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynllunio, creu a gwerthuso porthwr adar Cynllunio porthwr adar > Creu porthwr adar > Gwerthuso porthwr adar
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones - Rhan 3 (Adnabod a didoli gwrthrychau) Nodi a meddwl am wrthrychau bob dydd
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones - Rhan 4 (Cyfweliad) Ystyried sut mae gwrthrych yn cael ei ddefnyddio > Ddychmygu sut y gallai gwrthrych gael ei wella
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones - Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd > I greu llun anodedig > I ysgrifennu disgrifiad
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones - Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddearol i weithwyr ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft Ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau > Casglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau y gweithwyr > Creu cynllun ai labelun fanwl > Adeiladur ffau yn Minecraft > Gwerthusor ffau yn effeithiol
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddearol i enwogion ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft Ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau > Casglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau i enwogion > Creu cynllun ai labelun fanwl > Adeiladur ffau yn Minecraft > Gwerthusor ffau yn effeithiol
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymgeisio am swydd fel pensaer Minecraft Defnyddio ansoddeiriau i ddisgrifio cymeriad > Llenwi ffurflen gais yn fanwl > Trafod addasrwydd a sgiliau pethnasol ar gyfer y swydd
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro > I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Darllen a deall gwybgraffeg am y broblem blastig forol Sgimio a sganio darn ysgrifenedig > Ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r gwybgraffeg
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod gwahanol rhannau o flodyn Dilyn cyfarwyddiadau Pwerbwynt er mwyn dyrannu blodyn ac adnabod y gwahanol rannau > Ymchwilio i bwrpas y rhannau > Creu diagram o'r blodyn gan anodi pwrpas y rhannau
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio i greaduriaid er mwyn creu rhaglen ddogfen Creu tabl o greaduriaid yn yr ardd a chofnodi mewn dull rhicbren > Creu graff dewisol or canlyniadau > Dadansoddir canlyniadau
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd Dewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys > Sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth > Defnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol > Cyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Ysgrifennu araith am arbed egni Gwylio fideo araith enwog Greta Thunberg > Chwarae gem rhyngweithiol i ddysgu sut mae arbed egni > Adnabod technegau perswadio > Ysgrifennu araith am arbed egni
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys Dilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Data Creaduriaid Rhan 1 (Creu gwybgraffeg) Dadansoddi data > Casglu gwybodaeth ddiddorol > Cyflwyno data ar ffurf gwybgraffeg
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Data Creaduriaid Rhan 2 (Deall a chreu Diagram Venn) Trefnu data gan ddefnyddio diagram venn > Sgimio a sganio gwaith ffeithiol > Ehangu dealltwriaeth o greaduriaid Prydeinig
 • Y6 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio ac arbrofi sut i greu enfys Defnyddio gwefan i ymchwilio am esiamplau o sut i greu enfys > Dilyn cyfarwyddiadau or wefan i greu enfys > Cofnodi canlyniadaur arbrawf