Blwyddyn 5 – Y Dyniaethau. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Humanities #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio hanes cestyll Sir Benfro a'u lleoli ar fap Defnyddio gwefannau i ymchwilio ac adnabod cestyll Sir Benfro > Lleoli'r cestyll ar fap > Ychwanegu ffeithiau am y cestyll
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio pontydd bwa I ddefnyddio gwefan i ymchwilio i bontydd bwa enwog ar draws y byd> I ymchwilio i bont bwa lleol
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Darllen rhifau negyddol yn gysylltiedig a thymheredd y byd I ddarllen a chymharu rhifau negyddol> I drefnu rhifau sy'n cynnwys rhifau negyddol
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Creu map drwy lygaid aderyn I ddeall sut mae gweld drwy lygad aderyn gan ddefnyddio Google Maps> I adnabod nodweddion ardal leol> I greu map lygaid aderyn o ardal
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Tymheredd y Byd - Rhan 2 (Amrediad tymereddau'r byd) I leoli gwledydd ar fap> I ddarganfod tymheredd cyfartalog gwahanol wledydd> I drafod tymheredd yn gysylltiedig a'r Cyhydedd
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Tymheredd y Byd - Rhan 3 (Rhagolwg tywydd) Rhagolwg y tywydd / Weather forecast: Lesson by Sara Jones
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth I ymchwilio'n effeithiol drwy Google Earth> I ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol> I ddarganfod mwy am wledydd tramor
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 1 (Creu ffeithlun) I drosgwlyddo gwybodaeth allweddol am fynydd Eferest> I grynhoi a chyflwyno'r prif bwyntiau mewn ffeithlun.
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 2 (Disgrifio'r daith i'r copa) I ddarllen gwybodaeth er mwyn darganfod gwybodaeth am Tori James> I ysgrifennu ymadroddion sy'n cynnwys ansoddeiriau
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Eferest a Chymru Rhan 3 (Creu flog) I uniaethu a Tori James> I ddefnyddio iaith sydd yn addas ar gyfer dyddiadur fideo> I recordio cofnod gan siarad yn glir a gydag emosiwn
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Cymharu uchder mynyddoedd y byd I ymchwilio i fanylion am fynyddoedd y byd> I ddefnyddio sgilau rhifedd i gymharu uchder mynyddoedd
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > I gyfrifo cost taith diwrnod i Oakwood I ymchwilio cost>I gyfrifo cost
 • Y5 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro I ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro>I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Ymchwilio hanes cestyll Sir Benfro a'u lleoli ar fap Defnyddio gwefannau i ymchwilio ac adnabod cestyll Sir Benfro > Lleoli'r cestyll ar fap > Ychwanegu ffeithiau am y cestyll
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes / An Interview with a famous historical person (by Sara Jones)
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Ysgrifennu erthygl am y Gemau Olympaidd Cyntaf I ddangos dealltwriaeth o'r Gemau Olympaidd Cyntaf> I gynllunio ac ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Pryce Pryce Jones-Rhan 1 (Gwybodaeth cyffredinol) I ddysgu am hanes arloeswr o Gymru
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Pryce Pryce Jones-Rhan 2 ( Creu llinell amser) I gofio gwybodaeth am ddatblygiad y sach gysgu>I greu llinell amser>I ddewis gwybodaeth a lluniau pwrpasol
 • Y5 > Welsh > Humanities > History > Trawsieithu i greu llinell amser y Rollercoaster I ddysgu am hanes Rollercoasters> I drawsieithu er mwyn crynhoi yn Gymraeg>I gynhyrchu graffig llinell amser atyniadol