Blwyddyn 5 – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu llun haniaethol yn null Kandinsky I ddefnyddio siapau, onglau, linellau a lliw i greu llun o'r ardd
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Trafod llun Kandinsky - Composition VIII I fesur llinellau yn nyluniad Kandinsky>I fesur onglau yn y llun>I adnabod siapau 2D>I drafod y llun gan ddefnyddio terminoleg mathemategol
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar > I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys > I greu poster
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Daw eto haul ar fryn-creu darn celf yn arddull Rhys Padarn Jones I ddilyn fideo i ddeall y camau creu> I greu llun yn arddull Orielodl
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 1 (Creu celf yn arddull Claudia Williams) I ehangu ymwybyddiaeth or artist> I drafod themaur artist> I adlewyrchu techneg ac arddull yr artist
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 2 (Ysgrifennu deialog gan ddefnyddio llun Claudia Williams fel sbardun) I ddod i gasgliad wrth arsylwi a thrafod lluniau> I ddysgu am hanes Tryweryn> I werthfawrogi pwer arlunydd i bortreadu negeseuon
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Claudia Williams Rhan 3 (Cymharu gwaith Claudia Williams gyda Gwilym Pritchard I gymharu arddull artistiaid gan greu diagram Venn> I ddefnyddio iaith yn gysylltiedig a chelf> I ehangu ymwybyddiaeth o artistiaid Cymraeg
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu hunlun I ddilyn cyfarwyddiadau> I greu llun o bersbectif gwahanol
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio ras newydd i'r gemau olympaidd fodern I ddefnyddio dychymyg a nodi gwahanol adrannau o gwrs rhwystr> I enwi sgiliau corfforol
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys I egluro beth yw deiet cytbwys> I gynllunio pryd o fwyd cytbwys
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa I ddarllen a dangos dealltwriaeth o destun> I adnabod geiriau unigol a lluosog> I ddefnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Pryce Pryce Jones -Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd>I greu llun anodedig> I ysgrifennu disgrifiad
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 2 (Iaith) I ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb i barc adloniant
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Edvard Munch I drafod mynegiant mewn celf> I drafod emosiynau ac ymadroddion wyneb> I ddatblygu paentiad sgrech
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Orielodl I wrando ar gerddoriaeth Cymraeg> I greu gwaith celf yn null Orielodl
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns>I ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg I ddewis hoff draciau miwsig Cymraeg> I ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau> I greu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd I ddewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys> I sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth> I ddefnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol> I gyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Cyflwyno rhaglen goginio gan ddefnyddio eich hoff rysait I wylio fideo enghreifftiol> I ddewis arddull cyflwyno effeithiol> I ddefnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol yn ysgrifendig neu ar lafar wrth gyflwyno> I recordior rhaglen
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant I ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript> I greu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > I berfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Pryce Pryce Jones-Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cynllunio monolog ar Hediad y Gacynen I ystyried teimladaur gacynen drwy wylio fideo>I gynllunio monolog gan ystyried cwestiynau allweddol
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' I ddysgu geirfa gerddorol> I adnabod elfennau cerddorol mewn darn> I berfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Gwerthuso Cerddoriaeth Chwaraeon Esbonior teimladau mae darnau o gerddoriaeth yn dwyn i gof> Gwerthuso cerddoriaeth
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Lliwiau yn Sbaeneg I ddysgu lliwiau yn Sbaeneg> I greu fideo neu gyflwyniad
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg I ddysgu cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg
 • Y5 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Perfformio Calon Lan I ddysgur geiriau i Calon Lan>I ddysgu sut i gynhesur llais> I berfformio can