Blwyddyn 5 – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Dod o hyd i gyfaint ciwb a chiwboid Mesur hyd, lled ac uchder > Dod o hyd i gyfaint ciwb a chiwboid > Cofnodi canfyddiadau mewn diagram
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Labelu onglau yn yr ardd I ddatblygu gwell dealltwriaeth o onglau drwy wylio fideo> I amlinellur onglau mewn lluniau penodol> I labelu onglau'n gywir-ongl lem/aflem/sgwar/atgyrch
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu llun haniaethol yn null Kandinsky I ddefnyddio siapau, onglau, linellau a lliw i greu llun o'r ardd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Darganfod a mesur onglau yn yr ardd I gadarnhau deallusrwydd o fesur onglau drwy wylio fideo> I ddefnyddio onglydd i fesur ir radd agosaf
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Trafod llun Kandinsky - Composition VIII I fesur llinellau yn nyluniad Kandinsky>I fesur onglau yn y llun>I adnabod siapau 2D>I drafod y llun gan ddefnyddio terminoleg mathemategol
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Cyfrifo arwynebedd a pherimedr mewn gardd ddelfrydol I ddyfnhau deallusrwydd o berimedr ac arwynebedd drwy wylio fideo> I gyfrifo arwynebedd a pherimedr> I greu gardd ddelfrydol gan gyfrifo'r arwynebedd a'r perimedr a chynnwys allwedd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Perimedr ac arwynebedd Cyfrifo arwynebedd a pherimedr> I ddefnyddio symbolau i gynrychioli ardaloedd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd I ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol> I ysgrifennu rheolau syml am sut i chwaraer gem> I ddefnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Defnyddio cymhareb i addasu rysait I ddysgu am gymhareb drwy ddarllen cyflwyniad Sway > I addasu rysait pitsa ar gyfer niferoedd amrywiol gan ddefnyddio cymhareb> I gofnodi atebion mewn tabl
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Amcangyfrif sawl glaswelltyn sydd mewn gardd I gyfrifo sawl glaswelltyn sydd mewn 1cm sgwar> I luosi i ddarganfod 1 metr sgwar> I fesur arwynebedd gardd> I amcangyfrif sawl glaswelltyn sydd mewn gardd cyfan
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Tymheredd y Byd - Rhan 2 (Amrediad tymereddau'r byd) I leoli gwledydd ar fap> I ddarganfod tymheredd cyfartalog gwahanol wledydd> I drafod tymheredd yn gysylltiedig a'r Cyhydedd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Tymheredd y Byd - Rhan 3 (Rhagolwg tywydd) Rhagolwg y tywydd / Weather forecast: Lesson by Sara Jones
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Dadansoddi system sgorio gem rygbi I ddadansoddi system sgorio rygbi> I greu problemau rhifedd yn seiliedig ar gem rygbi
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth I ymchwilion effeithiol drwy Google Earth> I ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol> I ddarganfod mwy am wledydd tramor
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cymharu uchder mynyddoedd y byd I ymchwilio i fanylion am fynyddoedd y byd> I ddefnyddio sgilau rhifedd i gymharu uchder mynyddoedd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhedeg Caffi: Tasg 1 I gyfrifo bil
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Rhedeg Caffi: Tasg 2 I gyfrifo incwm blynyddol
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 1 (Mathemateg) I gyfrifo a defnyddio cyllideb penodol wrth gynllunio parc adloniant
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 3 (Mathemateg) I gyfrifo cost rhedeg dyddiol parc adloniant am ddiwrnod
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 4 (Mathemateg) Elw a cholled / Profit and loss
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Mesur pellter wrth deithio o gwmpas Fferm Folly I ddefnyddio rhifau tri digid ar gyfer cyfrifo pellter
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > I gyfrifo cost taith diwrnod i Oakwood I ymchwilio cost>I gyfrifo cost
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Ymchwilio i greaduriaid er mwyn creu rhaglen ddogfen I greu tabl o greaduriaid yn yr ardd a chofnodi mewn dull rhicbren> I greu graff dewisol or canlyniadau> I ddadansoddir canlyniadau
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu data a creu siart bar am offer technoleg I ddarllen a deall llythyr er mwyn casglu data> I greu a dadansoddi siart bar o'r data
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Claudia Williams Rhan 3 (Cymharu gwaith Claudia Williams gyda Gwilym Pritchard) I gymharu arddull artistiaid gan greu diagram Venn> I ddefnyddio iaith yn gysylltiedig a chelf> I ehangu ymwybyddiaeth o artistiaid Cymraeg
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Data Creaduriaid Rhan 2 (Deall a chreu Diagram Venn) I drefnu data gan ddefnyddio diagram venn> I sgimio a sganio gwaith ffeithiol> I ehangu dealltwriaeth o greaduriaid Prydeinig
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Cyfartaledd sialens naid ser I gasglu data dibynadwy> I gofnodi data mewn tabl addas> I weithio allan cyfartaledd
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru
 • Y5 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Creu bas data am chwaraewyr rygbi Cymru I greu bas data hoff chwaraewyr o garfan rygbi Cymru