Blwyddyn 5 – Iechyd a Lles. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Health & Wellbeing #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > Food technology > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys I egluro beth yw deiet cytbwys> I gynllunio pryd o fwyd cytbwys
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cyfartaledd sialens naid ser I gasglu data dibynadwy> I gofnodi data mewn tabl addas> I weithio allan cyfartaledd
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Creu poster perswadio am bwysigrwydd Ymarfer Corff I ddarllen cerdd> I ddefnyddio iaith berswadiol i greu poster neu ysgrifennu paragraffau
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cynllunio ras newydd i'r gemau olympaidd fodern I ddefnyddio dychymyg a nodi gwahanol adrannau o gwrs rhwystr> I enwi sgiliau corfforol
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Creu ras rhwystr i'r gemau olympaidd fodern I ddilyn ac addasu cynllun> I ddefnyddio berfau gorchmynnol> I gofnodi gwaith ar gyfer pwrpas arbennig
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol> I ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Creu coeden ddymuniadau am fyd gwell I lunio cyfres o ddymuniadau yn ysgrifenedig am fyd gwell > I ddidoli'r dymuniadau yn ol pwysigrwydd
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Dadansoddi cerdd Calon Iach I ddarllen a deall cerdd> I ddadansoddi cerdd drwy ateb cwestiynau
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Ysgrifennu bywgraffiad Muhammad Ali I ddysgu am fywyd Muhammad Ali> I ddysgu beth yw prif nodweddion bywgraffiad> I ysgrifennu bywgraffiad
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Adroddiad i bapur bro I ysgrifennu am brofiadau> I gofio uchafbwyntiau o'r adeg adref
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Gwerthuso Cerddoriaeth Chwaraeon Esbonior teimladau mae darnau o gerddoriaeth yn dwyn i gof> Gwerthuso cerddoriaeth
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Eferest a Chymru Rhan 3 (Creu flog) I uniaethu a Tori James> I ddefnyddio iaith sydd yn addas ar gyfer dyddiadur fideo> I recordio cofnod gan siarad yn glir a gydag emosiwn
 • Y5 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Creu gwaith celf yn null Edvard Munch I drafod mynegiant mewn celf> I drafod emosiynau ac ymadroddion wyneb> I ddatblygu paentiad sgrech