Blwyddyn 5 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd I ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol> I ysgrifennu rheolau syml am sut i chwaraer gem> I ddefnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynllunio, creu a gwerthuso porthwr adar I gynllunio porthwr adar> I greu porthwr adar> I werthuso'r porthwr adar
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones-Rhan 3 (Adnabod a didoli gwrthrychau) I nodi a meddwl am wrthrychau bob dydd
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones-Rhan 4 (Cyfweliad) Ystyried sut mae gwrthrych yn cael ei ddefnyddio> I ddychmygu sut y gallai gwrthrych gael ei wella
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones -Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd>I greu llun anodedig> I ysgrifennu disgrifiad
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones-Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddearol i weithwyr ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft I ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau>I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau y gweithwyr>I greu cynllun ai labelun fanwl>I adeiladur ffau yn Minecraft>I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddearol i enwogion ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft AI ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau>I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau i enwogion>I greu cynllun ai labelun fanwl>I adeiladur ffau yn Minecraft>I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymgeisio am swydd fel pensaer Minecraft I ddefnyddio ansoddeiriau i ddisgrifio cymeriad>I lenwi ffurflen gais yn fanwl>I drafod addasrwydd a sgiliau pethnasol ar gyfer y swydd
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro I ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro>I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio i greaduriaid er mwyn creu rhaglen ddogfen I greu tabl o greaduriaid yn yr ardd a chofnodi mewn dull rhicbren> I greu graff dewisol or canlyniadau> I ddadansoddir canlyniadau
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd I ddewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys> I sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth> I ddefnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol> I gyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod gwahanol rhannau o flodyn I ddilyn cyfarwyddiadau Pwerbwynt er mwyn dyrannu blodyn ac adnabod y gwahanol rannau> I ymchwilio i bwrpas y rhannau> I greu diagram o'r blodyn gan anodi pwrpas y rhannau
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Ysgrifennu araith am arbed egni I wylio fideo araith enwog Greta Thunberg> I dysgu sut mae arbed egni drwy chwarae gem rhyngweithiol> I adnabod technegau perswadio> I ysgrifennu araith am arbed egni
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio ac arbrofi sut i greu enfys I ddefnyddio gwefan i ymchwilio am esiamplau o sut i greu enfys> I ddilyn cyfarwyddiadau or wefan i greu enfys> I gofnodi canlyniadaur arbrawf
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Data Creaduriaid Rhan 1 (Creu gwybgraffeg) I ddadansoddi data> I gasglu gwybodaeth ddiddorol> I gyflwyno data ar ffurf gwybgraffeg
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Data Creaduriaid Rhan 2 (Deall a chreu Diagram Venn) I drefnu data gan ddefnyddio diagram venn> I sgimio a sganio gwaith ffeithiol> I ehangu dealltwriaeth o greaduriaid Prydeinig
 • Y5 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys Dilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys