Blwyddyn 3 – Y Dyniaethau. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Humanities #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Creu map drwy lygaid aderyn I ddefnyddio Google Maps>I adnabod nodweddion ardal leol>I greu map lygaid aderyn o ardal
  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Adnabod rhannau'r goedwig law I wylio fideo/ymchwilio ar y we i ganfod gwybodaeth am y goedwig law>I labelu llun yn gywir gyda'r wybodaeth bwrpasol
  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio pontydd bwa I ddefnyddio gwefan i ymchwilio i bontydd bwa enwog ar draws y byd> I ymchwilio i bont bwa lleol
  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth Ymchwilion effeithiol drwy Google Earth>Ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol>Darganfod mwy am wledydd tramor
  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Darganfod gwybodaeth am draethau Sir Benfro Lleoli traethau Sir Benfro ar fap>Creu allwedd>Ymchwilio gwybodaeth am draethau Sir Benfro>Creu cyflwyniad gan ddefnyddio Powerpoint, Sway neu ffilm
  • Y3 > Welsh > Humanities > Geography > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro> I greu cyflwyniad amlgyfrwng
  • Y3 > Welsh > Humanities > History > Trefnu paragraffau am hanes Guto Nyth Bran Darllen am hanes Guto Nyth Bran>Trefnu paragraffau am ei hanes>Ysgrifennu erthygl papur newydd am Guto Nyth Bran