Blwyddyn 3 – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Darlunio golygfa drwy'r ffenestr I ddysgu am bersbectif drwy wylio fideo am ddefnyddio perspectif i ychwanegu dyfnder>I wneud arsylwadau gofalus a chynnwys manylion pwrpasol
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Dylunio poster i annog ailgylchu I wylio fideos er mwyn casglu gwybodaeth>I drafod pam bod ailgylchun bwysig>I greu poster gan gofio defnyddio teitl, lluniau, cynnwys a border
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Astudio celf Children's Games gan Peter Bruegel I chwilio am gemau sydd yn ymddangos yn y darn celf> I gyfateb y gem ar disgrifiad> I drafod eu teimladau wrth edrych ar dri peth gwahanol yn y darn
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar > I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys > I greu poster
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Daw eto haul ar fryn-creu darn celf yn arddull Rhys Padarn Jones I ddilyn fideo i ddeall y camau creu>I greu llun yn arddull Orielodl
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu hunlun I ddilyn cyfarwyddiadau> I greu llun o bersbectif gwahanol
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys Egluro beth yw deiet cytbwys>Cynllunio pryd o fwyd cytbwys
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Cynllunio ras newydd i'r gemau olympaidd fodern Defnyddio dychymyg a nodi gwahanol adrannau o gwrs rhwystr>Enwi sgiliau corfforol
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa Darllen a dangos dealltwriaeth o destun>Adnabod geiriau unigol a lluosog>Defnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Edvard Munch I drafod mynegiant mewn celf>I drafod emosiynau ac ymadroddion wyneb> I ddatblygu paentiad sgrech
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Art > Creu gwaith celf yn null Orielodl I wrando ar gerddoriaeth Cymraeg> Creu gwaith celf yn null Orielodl
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns>Ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg Dewis hoff draciau miwsig Cymraeg. > Ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau. > Creu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth.
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant I ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript>I greu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > I berfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' I ddysgu geirfa gerddorol> I adnabod elfennau cerddorol mewn darn> I berfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Gwerthuso Cerddoriaeth Chwaraeon Esbonior teimladau mae darnau o gerddoriaeth yn dwyn i gof>Gwerthuso cerddoriaeth
 • Y3 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Perfformio Calon Lan I ddysgur geiriau i Calon Lan>I ddysgu sut i gynhesur llais> I berfformio can