Blwyddyn 3 – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu cloc haul I gwblhau ffeithiau amser>I ddilyn cyfarwyddiadau fideo er mwyn creu cloc haul
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur o amgylch y cartref a'r ardd I ddefnyddio pren mesur i fesur yn gywir>I ymarfer drwy fesur gwrthrychau o gwmpas y cartref ar ardd ir cm agosaf>Cofnodir gwaith mewn tabl
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Cyfrifo perimedr a chynllunio gardd ddelfrydol I wylio fideo i ddysgu sut mae cyfrifo perimedr>I gyfrifo perimedr gardd enghreifftiol ar bapur>I gynllunio gardd ddelfrydol gan gynnwys allwedd
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur oed coed I ddysgu fformiwla i ddarganfod oed coed drwy ddarllen cyflwyniad Sway> I gofnodi enwau ac oed y coed mewn tabl
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cyfrifo cost taith i Ardd Fotaneg Cymru I ymchwilio cost>I gyfrifo cost
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Y dihiryn: Hafaliadau syml er mwyn datrys côd I ddefnyddio symbolau i ddatrys hafaliadau syml > I ddarllen y wybodaeth yn ofalus er mwyn datrys problemau
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Y galon-effaith gweithgareddau corfforol I ganfod gwybodaeth drwy ddarllen a gwylio fideo>I nodi curiadaur galon>I luosi er mwyn cyfrifo curiadau mewn munud
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Trefnu degolion I ddefnyddio sgiliau meddwl i ddatrys problem>I ddarllen degolion syml yn gywir>Trefu set o ddegolion syml
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Dadansoddi system sgorio gem rygbi Dadansoddi system sgorio rygbi>Creu problemau rhifedd yn seiliedig ar gem rygbi
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Archwilio drwy ddefnyddio Google Earth Ymchwilion effeithiol drwy Google Earth>Ehangu ymwybyddiaeth am ardal leol>Darganfod mwy am wledydd tramor
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Mesur pellter wrth deithio o gwmpas Fferm Folly I ddefnyddio rhifau dau ddigid ar gyfer cyfrifo pellter
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > I gyfrifo cost taith diwrnod i Oakwood Ymchwilio cost>Cyfrifo cost
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Defnyddio diagram Venn i ddosbarthu anifeiliaid y goedwig law I ymchwilio a chanfod gwybodaeth am anifeiliaid y goedwig law > I ddosbarthu anifeiliaid yn ôl eu nodweddion > I ddefnyddio diagram Venn yn gywir
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Creu bas data am chwaraewyr rygbi Cymru Creu bas data hoff chwaraewyr o garfan rygbi Cymru
 • Y3 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru Ymchwilio a threfnu data chwaraewyr rygbi Cymru