Blwyddyn 3 – Iechyd a Lles. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Health & Wellbeing #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > Food technology > Cynllunio pryd o fwyd cytbwys Egluro beth yw deiet cytbwys>Cynllunio pryd o fwyd cytbwys
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Creu poster perswadio am bwysigrwydd Ymarfer Corff I ddarllen cerdd>I ddefnyddio iaith berswadiol i greu poster neu ysgrifennu paragraffau
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cynllunio ras newydd i'r gemau olympaidd fodern Defnyddio dychymyg a nodi gwahanol adrannau o gwrs rhwystr>Enwi sgiliau corfforol
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Creu ras rhwystr i'r gemau olympaidd fodern Dilyn ac addasu cynllun>Defnyddio berfau gorchmynnol>Cofnodi gwaith ar gyfer pwrpas arbennig
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol>Defnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Defnyddio'r synhwyrau i ddisgrifio golygfa I greu cylch synhwyrau i gofnodi nodweddion allweddol> I ddefnyddior cylch synhwyrau i ysgrifennu disgrifiad> I ddefnyddio ansoddeiriau cyffrous
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Darllen a dadansoddi'r gerdd Y Gerdd Werdd I ddefnyddio geiriadur i ddarganfod ystyr geiriau newydd>I ddadansoddi'r gerdd gan ateb cwestiynau
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Creu coeden ddymuniadau am fyd gwell Llunio cyfres o ddymuniadau yn ysgrifenedig am fyd gwell > Didoli'r dymuniadau yn ol pwysigrwydd
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Adidas v Puma-Defnyddio iaith i adeiladu perthynas ac ysgifennu deialog I adnabod sefyllfaoedd cyfeillgar ac anghyfeillgar>I ddewis brawddegau priodol i gyd-fynd ar sefyllfaoedd>I adnabod sut y gall iaith effeithio ar ddyfodol perthynas>I ysgrifennu deialog
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Dadansoddi cerdd Calon Iach Darllen a deall cerdd>Dadansoddi cerdd drwy ateb cwestiynau
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Gwerthuso Cerddoriaeth Chwaraeon Esbonior teimladau mae darnau o gerddoriaeth yn dwyn i gof>Gwerthuso cerddoriaeth
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Adroddiad i bapur bro Ysgrifennu am brofiadau>Cofio uchafbwyntiau o'r adeg adrefs
 • Y3 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Creu gwaith celf yn null Edvard Munch I drafod mynegiant mewn celf>I drafod emosiynau ac ymadroddion wyneb> I ddatblygu paentiad sgrech