Blwyddyn 3 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu cloc haul I gwblhau ffeithiau amser>I ddilyn cyfarwyddiadau fideo er mwyn creu cloc haul
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynllunio, creu a gwerthuso porthwr adar I gynllunio porthwr adar>I greu porthwr adar>I werthuso porthwr adar
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu abwydfa mwydod Ymchwilio ir dasg drwy wylio fideo>Dilyn cyfarwyddiadau i greu abwydfa
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddaearol i weithwyr ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft I ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau>I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau y gweithwyr>I greu cynllun ai labelun fanwl>I adeiladur ffau yn Minecraft>I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddaearol i enwogion ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft I ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau>I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau i enwogion>I greu cynllun ai labelun fanwl>I adeiladur ffau yn Minecraft>I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > ICT > Darganfod gwybodaeth am draethau Sir Benfro Lleoli traethau Sir Benfro ar fap>Creu allwedd>Ymchwilio gwybodaeth am draethau Sir Benfro>Creu cyflwyniad gan ddefnyddio Powerpoint, Sway neu ffilm
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro> I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Defnyddio'r synhwyrau i ddisgrifio golygfa I greu cylch synhwyrau i gofnodi nodweddion allweddol> I ddefnyddior cylch synhwyrau i ysgrifennu disgrifiad> I ddefnyddio ansoddeiriau cyffrous
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod gwahanol rhannau o flodyn I ddilyn cyfarwyddiadau Pwerbwynt er mwyn dyrannu blodyn ac adnabod y gwahanol rannau>I ymchwilio i bwrpas y rhannau>I greu diagram o'r blodyn gan anodi pwrpas y rhannau
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod rhannau'r goedwig law I wylio fideo/ymchwilio ar y we i ganfod gwybodaeth am y goedwig law>I labelu llun yn gywir gyda'r wybodaeth bwrpasol
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu ffeil o ffeithiau am wenynen mêl I ganfod gwybodaeth drwy wylio fideo a darllen pwerbwynt>I ddefnyddio templad i greu ffeil o ffeithiau>I gynnwys deiagram a lluniau wedi'u labelu
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio ac arbrofi sut i greu enfys I ddefnyddio gwefan i ymchwilio am esiamplau o sut i greu enfys>I ddilyn cyfarwyddiadau or wefan i greu enfys>I gofnodi canlyniadaur arbrawf
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys I ddilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Defnyddio diagram Venn i ddosbarthu anifeiliaid y goedwig law I ymchwilio a chanfod gwybodaeth am anifeiliaid y goedwig law > I ddosbarthu anifeiliaid yn ôl eu nodweddion > I ddefnyddio diagram Venn yn gywir
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Darganfod sut mae hadau'n cael eu gwasgaru I wylio fideo ac ymchwilio ir ffyrdd mae hadaun cael eu gwasgaru > I gasglu hadau au dosbarthu i grwpiau
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Y galon-effaith gweithgareddau corfforol I ganfod gwybodaeth drwy ddarllen a gwylio fideo>I nodi curiadaur galon>I luosi er mwyn cyfrifo curiadau mewn munud
 • Y3 > Welsh > Science_Technology > Science > Cadwyni a gweoedd bwyd Deall y berthynas rhwng anifeiliaid a phlanhigion>Defnyddio terminoleg yn ymwneud a chadwyni a gweoedd bwyd