Blwyddyn 1 – Y Celfyddydau Mynegiannol. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Expressive Arts #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

  • Y1 > Welsh > Expressive_Arts > Dance > Dawns y wagl-dawnsio fel gwenynen I adnabod partrymau a symudiadaur wenynen wrth wylio fideo> I ystyried cyfeiriad, cyflymder a lleoliad wrth ddawnsio> I berfformior ddawns
  • Y1 > Welsh > Expressive_Arts > Drama > Creu sioe ar gyfer y teulu I ddefnyddio clip fideo fel sbardun i orffen stori drwy sgriptio> I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig wrth gynllunior perfformiad> I gynnal y perfformiad i gynulleidfa
  • FREE!
    Y1 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Cyfansoddi a pherfformio I ddysgu geiriau can ar gof> I gyfansoddi geiriau newydd ir gan> I chwarae offerynnau gan gadw curiad cyson> I berfformior cyfansoddiad newydd> I recordior perfformiad> I werthusor perfformiad
  • Y1 > Welsh > Expressive_Arts > Music > Ysgrifennu barddoniaeth i greu rap syml I wylio fideo Rapsgaliwn fel sbardun i rapio> I ddilyn cyfarwyddiadau creu yn ysgrifenedig> I berfformior rap