Blwyddyn 1 – Iechyd a Lles. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Health & Wellbeing #Home Learning #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

  • Y1 > Welsh > Health_Wellbeing > PE > Cynnal mabolgampau teulu-creu poster I ddeall pwysigrwydd cadwn heini drwy wylio fideo>I greu poster yn hysbysebu mabolgampau>I gynnal mabolgampau syml>I gofnodir canlyniadau ar ffurf tabl
  • Y1 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Creu albwm o luniau teuluol Dilyn cyfarwyddiadau creu drwy wylio fideo> Ychwanegu ysgrifen pwrpasol i anodi'r lluniau
  • Y1 > Welsh > Health_Wellbeing > PSE > Mae'n iawn bod yn wahanol I ddilyn stori Maen iawn bod yn wahanol ar fideo> I restri beth syn debyg rhyngddynt ag aelodau or teulu neu ffrindiau> I restri beth syn wahanol rhyngddynt ag aelodaur teulu neu ffrindiau> I ystyried beth syn unigryw amdanynt fel unigolyn> I greu poster neu lyfryn